Thông báo

Thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày 21/4/2023)
Ngày đăng 27/04/2023 | 22:55  | Lượt xem: 169

Ngày 25/4/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 399/TB-UBND đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội (cập nhật 09h00 ngày 21/4/2023)

Nội dung chi tiết Thông báo xin mời xem tại đây.

PBGDPL