Thông báo

Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày đăng 10/04/2023 | 22:16  | Lượt xem: 461

Ngày 10/4/2023, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 1114/STP-PBGDPL về việc Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích. Nội dung chi tiết như sau:

PBGDPL