Thông báo

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo
Ngày đăng 16/01/2023 | 01:20  | Lượt xem: 281

Ngày 13/01/2023, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 108/CV-HĐ về việc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL