THÔNG BÁO

Tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Ngày đăng 16/09/2022 | 00:41  | Lượt xem: 387

Ngày 15/9/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 3024/UBND-ĐT về việc tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL