THÔNG BÁO

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
Ngày đăng 11/08/2022 | 21:39  | Lượt xem: 409

Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2594/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. Nội dung chi tiết văn bản như sau: