THÔNG BÁO

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
Ngày đăng 05/05/2022 | 07:15  | Lượt xem: 57

Ngày29/4/2022, Bộ Y tế đã ban hành Văn bản số 2213/BYT-DP về việc Tạm dừng khai báo y tế nội địa. Nội dung chi tiết như sau: