Thông báo

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 18/05/2023 | 09:36  | Lượt xem: 689

Ngày 16/5/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL