THÔNG BÁO

Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 26/06/2020 | 13:53  | Lượt xem: 1215

Ngày 25/6/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 2721/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL