THÔNG BÁO

Quyết định ban hành cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 03/11/2020 | 21:55  | Lượt xem: 595

Ngày 02/11, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-BTC về việc ban hành cơ cấu giải và giải thưởng cuộc thi.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL