THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 06/08/2020 | 11:49  | Lượt xem: 235

Ngày 05/8/2020, Thành ủy Hà Nội đã có Thông báo số 2792-TB/TU về Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết như sau:

PBGDPL