THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố
Ngày đăng 20/02/2021 | 22:05  | Lượt xem: 792

Ngày 20/02, BCĐ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 11/TB-BCĐ về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL