THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý- Trưởng Ban Chí đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (Phiên họp số 68)
Ngày đăng 23/10/2020 | 21:13  | Lượt xem: 347

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 28/TB-BCĐ về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Trưởng Ban Chí đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (Phiên họp số 68)

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL