THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung- Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 48).
Ngày đăng 07/08/2020 | 12:11  | Lượt xem: 253

Ngày 06/8, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 05/TB-BCĐ về Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung- Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 48).

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL