THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 47).
Ngày đăng 06/08/2020 | 11:22  | Lượt xem: 195

Ngày 05/8, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19 thành phố Hà Nội đã ban hành Thông báo số 04/TB-BCĐ về kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 47).

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL