THÔNG BÁO

Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
Ngày đăng 24/06/2020 | 23:58  | Lượt xem: 395

Ngày 20/6/2020, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận của Ban Bí thư số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL