THÔNG BÁO

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày đăng 02/07/2022 | 09:49  | Lượt xem: 761

Ngày 01/7/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL