Thông báo

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Ngày đăng 18/04/2023 | 10:04  | Lượt xem: 589

Ngày 10/4/2023, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã ký Quyết định số 527/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở Nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, vướng mắc thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, để từ đó xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL