Thông báo

Kế hoạch tổng kết 10 năm Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/05/2023 | 09:31  | Lượt xem: 243

Ngày 16/5/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về tổng kết 10 năm Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL