Thông báo

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 25/03/2023 | 23:04  | Lượt xem: 895

Ngày 24/3/2023, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND về Tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL