THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 05/06/2020 | 13:40  | Lượt xem: 537

Ngày 04/6, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL