THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 06/04/2022 | 00:25  | Lượt xem: 496

Ngày 05/4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL