THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 18/09/2022 | 00:36  | Lượt xem: 721

Ngày 13/9/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL