THÔNG BÁO

Kế hoạch số 134/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.
Ngày đăng 02/05/2022 | 00:53  | Lượt xem: 69

Ngày 29/4/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây

PBGDPL