THÔNG BÁO

Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 25/02/2022 | 23:46  | Lượt xem: 342

Ngày 24/02/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL