THÔNG BÁO

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 07/10/2020 | 12:57  | Lượt xem: 658

Ngày 06/10, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND về Hưởng ứng "Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL