THÔNG BÁO

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền miệng và củng cố, kiện toàn hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/06/2022 | 09:42  | Lượt xem: 321

Ngày 27/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 10/HD-BTV về Công tác tuyên truyền miệng và củng cố, kiện toàn hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL