THÔNG BÁO

Công điện số 20/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng 07/09/2021 | 12:11  | Lượt xem: 618

Ngày 06/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 20/CĐ-UBND về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL