THÔNG BÁO

Công điện số 02/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể Sars-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19
Ngày đăng 25/02/2022 | 23:52  | Lượt xem: 848

Ngày 24/02, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể Sars-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL