THÔNG BÁO

Công điện khẩn về công tác phòng chống dịch COVID-19
Ngày đăng 27/07/2020 | 11:00  | Lượt xem: 225

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND hồi 10 giờ 30 ngày 26/7/2020 về công tác phòng chống dịch COVID-19. Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây:

PBGDPL