THÔNG BÁO

Công bố luồng xanh của thành phố Hà Nội kết nối với Luồng xanh quốc gia qua địa bàn thành phố Hà Nội trong phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 24/07/2021 | 22:42  | Lượt xem: 138

Ngày 24/7, Sở Giao thông thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 1164/TB-SGTVT Công bố luồng xanh của thành phố Hà Nội kết nối với Luồng xanh quốc gia qua địa bàn thành phố Hà Nội trong phòng, chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL