THÔNG BÁO

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 29/7/2020)
Ngày đăng 30/07/2020 | 14:00  | Lượt xem: 220

Ngày 29/7, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã ban hành Báo cáo nhanh số 5051/BC-SYT về  tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 29/7/2020)

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL