THÔNG BÁO

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 21/02/2021)
Ngày đăng 21/02/2021 | 22:08  | Lượt xem: 398

Ngày 21/02, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 2521/BC-SYT về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 21/02/2021)

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL