THÔNG BÁO

Báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Số liệu tính đến 17h00 ngày 01/8/2020)
Ngày đăng 02/08/2020 | 03:36  | Lượt xem: 86

Ngày 01/8, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có Báo cáo nhanh số 5252/BC-SYT về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh      Covid-19     (Số liệu tính đến 17h00 ngày 01/8/2020).

Nội dung chi tiết xin mời xem tại đây.

PBGDPL