THÔNG BÁO

Bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp
Ngày đăng 26/06/2020 | 23:50  | Lượt xem: 1082

Ngày 25/6, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1472/QĐ-BTP về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Bản scan xin mời xem tại đây.

PBGDPL