THÔNG BÁO

Đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”
Ngày đăng 15/03/2022 | 16:54  | Lượt xem: 665

Ngày 15/3/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 616/QĐ-BYT về việc đính chính Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày 14/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”.

Nội dung chi tiết văn bản như sau:

- Quyết định số 616/QĐ-BYT

- Quyết định số 604/QĐ-BYT

PBGDPL