THÔNG BÁO

Điều chỉnh một số biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố"
Ngày đăng 06/04/2022 | 20:38  | Lượt xem: 294

Ngày 06/4, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1011/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố".

Nội dung chi tiết văn bản xin mời xem tại đây.

PBGDPL