banner-1

Góc ảnh

TinTuc


tài liệu


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

14/02/2017

2

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2017

27/12/2016

3

Về việc hướng dẫn chi hỗ trợ cho công tác hòa giải cơ sở

24/11/2016

4

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các ban, ngành,Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở

23/11/2016

5

Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2017-2021

20/10/2016

6

Kế hoạch Tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016

28/09/2016

7

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016

28/09/2016

8

Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

19/09/2016

9

Thông tư quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

22/07/2016

10

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 trên địa bàn thành phố Hà Nội

04/05/2016


Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku