banner-1

Góc ảnh

TinTuc


tài liệu


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

04/04/2017

2

Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2017

02/03/2017

3

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

02/03/2017

4

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

14/02/2017

5

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

14/02/2017

6

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021

10/02/2017

7

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

08/02/2017

8

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

28/12/2016

9

Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

27/12/2016

10

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

27/12/2016


Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku