banner-1

Góc ảnh

TinTuc


tài liệu


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Tài liệu phát thanh tháng 9/2017: Tìm hiểu một số quy định về phí, lệ phí

31/08/2017

2

Tài liệu phát thanh tháng 8/2017: Tìm hiểu một số quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

31/07/2017

3

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

14/07/2017

4

Tài liệu phát thanh tháng 7/2017: Tìm hiểu một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

30/06/2017

5

Tài liệu phát thanh: Tìm hiểu một số quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015

31/05/2017

6

Tài liệu phát thanh tháng 6/2017: Tìm hiểu một số quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015

31/05/2017

7

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô

04/04/2017

8

Tài liệu Đề án quyền dân sự, chính trị

28/03/2017

9

Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2017

02/03/2017

10

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2017

02/03/2017


Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Nha Trang
Pleiku