QUY ĐỊNH MỚI

Người Trung Quốc dùng giấy thông hành sẽ không được nhập cảnh VN

Ngày đăng 31/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 120
 Từ ngày 1-1-2015, người Trung Quốc sử dụng giấy thông hành sẽ không được nhập cảnh vào Việt Nam, theo Luật Nhập cảnh Xuất cảnh, Quá cảnh và Cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực...

Chủ cơ sở và người trực tiếp KD tại chợ đầu mối, đấu giá nông sản phải có đủ sức khỏe theo quy định

Ngày đăng 30/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 161
Là một trong nội dung được quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BNNPTNT, ngày 19//08/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

DN bán hàng đa cấp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới phải nộp phí thẩm định 5 triệu đồng

Ngày đăng 30/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 178
Là một trong nội dung được quy định tại Thông tư 197/2014/TT-BTC, ngày 18/12/2014.

Tăng số sinh vật phải kiểm dịch thực vật từ ngày 01/01/2015

Ngày đăng 30/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 142
Theo đó, danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật lên đến 114 sinh vật

Từ tháng 1/2015, kinh doanh trên mạng phải đóng thuế

Ngày đăng 30/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 127
Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 47 quy định về quản lý website thương mại điện tử (TMĐT). Theo đó, bắt đầu từ tháng 1/2015, người bán hàng Kinh doanh trên mạng, kể cả trên facebook sẽ phải...

Hướng dẫn chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT

Ngày đăng 29/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 187
Ngày 17 tháng 11 năm 2014 Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2014/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Khung giá tối đa một số dịch vụ điều trị nghiện bằng thuốc thay thế

Ngày đăng 29/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 213
Khung giá này được quy định tại Thông tư liên tịch số 38/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Y tế và Tài chính

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề tối đa là 1 triệu đồng/người/tháng

Ngày đăng 29/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 145
Là một trong nội dung tại Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Quy định mới về danh mục thuốc tân dược được BHYT chi trả

Ngày đăng 29/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 197
Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo Thông tư 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Tăng hạn ngạch nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu

Ngày đăng 29/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 124
Trong năm 2015, lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan sẽ tăng lên thành 46.305 tấn 

Từ ngày 01/1/2015 giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng

Ngày đăng 29/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 125
Ngày 14 tháng 11 năm 2014 Bộ Tài Chính ban hành  Thông tư 173/2014/TT-BTC  điều chỉnh giảm thuế suất nhập khẩu ưu đãi nhiều mặt hàng tại Thông tư 164/2013/TT-BTC.

Xe khách giường nằm không được chạy đường núi

Ngày đăng 29/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 154
Là nội dung được quy định tại Thông tư 63/2014/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại hộ gia đình được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng/ngày

Ngày đăng 29/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 161
Là một trong nội dung của Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Khi vợ sinh con, chồng được nghỉ việc 5 ngày

Ngày đăng 27/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 144
Đây là một trong nội dung của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, ban hành: 20/11/2014, Luật sẽ có hiệu lực từ ngày  01/01/2016

Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày đăng 27/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 188
Đây là nội dung mới nổi bật của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 – QH khóa XIII, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018  

Quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Ngày đăng 27/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 167
Nghị quyết 85/2014/QH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn bắt đầu có hiệu lực từ 01/07/2015.

Từ ngày 01/01/2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ thực hiện theo quy định của Luật Việc làm 2013

Ngày đăng 27/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 194
Luật Việc làm 2013, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay cho các quy định về bảo...

Từ ngày 01/01/2016 thẩm quyền đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài sẽ giao cho UBND cấp huyện giải quyết.

Ngày đăng 27/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 148
Đây là một trong nội dung Luật Hộ tịch 2014 được Quốc hội thông qua  ngày 20/11/2014. Luật  sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016

Hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện theo quý

Ngày đăng 26/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 142
Theo quy định tại Thông tư 190/2014/TT-BTC, ban hành ngày 11/12/2014 thì tiền hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được trả trực tiếp theo từng quý với mức hỗ trợ

Người khiếu nại có quyền khởi kiện tại Tòa án khi không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại

Ngày đăng 26/12/2014 | 12:00  | Lượt xem: 137
Là một trong nội dung của Nghị định 119/2014/NĐ-CP, ngày 17 tháng 12 năm 2014,  theo đó đã bổ sung nhiều quyền cho người khiếu nại về lao động hơn trước