QUY ĐỊNH MỚI

Giảm tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành xuống còn 20.000.000 đồng đến hết năm 2023

Ngày đăng 01/11/2021 | 09:27  | Lượt xem: 83
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài giảm từ 500.000.000 đồng xuống còn  100.000.0000 đồng ;

Hướng dẫn miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân chịu tác động của dịch bệnh Covid -19

Ngày đăng 30/10/2021 | 10:47  | Lượt xem: 162
Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

Những việc Đảng viên không được làm

Ngày đăng 28/10/2021 | 10:30  | Lượt xem: 190
Không được cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục...

Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời đã cam kết

Ngày đăng 28/10/2021 | 10:08  | Lượt xem: 89
Căn cứ nguồn đóng góp tự nguyện của từng cuộc vận động, tiếp nhận, cá nhân có trách nhiệm thông báo với Ủy ban nhân dân nơi tiếp nhận hỗ trợ

Hà Nội bổ sung quy định xử lý vi phạm thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ về hội

Ngày đăng 27/10/2021 | 10:48  | Lượt xem: 84
Số nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức danh người đứng đầu hội; độ tuổi, tiêu chuẩn, quy trình giới thiệu, lựa chọn để bầu người đứng đầu hội do Điều lệ hội hoặc ban lãnh đạo hội quy định

Hà Nội hỗ trợ 40 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô từ 03 nhóm, lớp trở lên

Ngày đăng 26/10/2021 | 07:40  | Lượt xem: 115
Đối tượng hỗ trợ: Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là...

Cơ chế hỗ trợ Chương trình sữa học đường tại Hà Nội

Ngày đăng 23/10/2021 | 11:31  | Lượt xem: 91
Trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội và phụ huynh của các đối tượng này; doanh nghiệp cung cấp sữa và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng chuẩn ngạch trước khi bổ nhiệm ngạch.

Ngày đăng 23/10/2021 | 11:29  | Lượt xem: 101
Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, thời gian thực hiện tối đa là 02 tuần

Hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng Vacxin Covid -19

Ngày đăng 22/10/2021 | 09:37  | Lượt xem: 181
Tiếp nhận thông tin đăng ký tiêm trực tiếp, thông qua dữ liệu trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 do người dân tự đăng ký hoặc đăng ký theo tổ chức có nhu cầu tiêm mũi 1, chuẩn bị tiêm mũi 2,

Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày đăng 21/10/2021 | 10:09  | Lượt xem: 124
Người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể bố trí cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh...

Hướng dẫn hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Ngày đăng 21/10/2021 | 10:04  | Lượt xem: 93
Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và trung bình): tổ chức dạy học trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện...

Ban hành nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19

Ngày đăng 21/10/2021 | 09:17  | Lượt xem: 161
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Các trường hợp hủy quyết định hoãn chấp hành án phạt tù

Ngày đăng 19/10/2021 | 05:51  | Lượt xem: 112
Đơn, văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù phải được gửi cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án, trừ trường hợp sự kiện bất...

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi

Ngày đăng 17/10/2021 | 04:07  | Lượt xem: 154
Loại vắc xin sử dụng: vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vắc xin được sử dụng 02 liều cơ bản/đối tượng và tiêm cùng loại...

3 tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày đăng 17/10/2021 | 04:03  | Lượt xem: 130
Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của...

Từ chối tiếp công dân nếu có hành vi đe dọa, xúc phạm người tiếp công dân

Ngày đăng 15/10/2021 | 10:27  | Lượt xem: 176
Khi công dân đến trình bày trực tiếp và không có đơn thì người tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, trung thực, chính xác nội dung...

Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ

Ngày đăng 14/10/2021 | 11:43  | Lượt xem: 122
Trước khi xảy ra thiên tai tổ chức tuyên truyền phổ biến, cập nhật kiến thức, kỹ năng về phòng, chống dịch COVID-19 cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Hướng dẫn sử dụng các phương tiện,...

Điều kiện xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ngày đăng 14/10/2021 | 10:50  | Lượt xem: 151
Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng; Đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết...

Các loại chi phí hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Ngày đăng 11/10/2021 | 10:22  | Lượt xem: 137
Chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động của Quỹ gồm chi phí tài chính: chi trả lãi và phí nghiệp vụ phát sinh đối với các khoản vốn huy động; chi chênh lệch tỷ giá (nếu có); chi phí tài...

Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Ngày đăng 11/10/2021 | 09:38  | Lượt xem: 164
Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách...