QUY ĐỊNH MỚI

Thí sinh thuộc diện F0 được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
Ngày đăng 31/07/2020 | 11:36  | Lượt xem: 71

Những thí sính thuộc diện F0 có nhu cầu xét tuyển vào Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục xem xét phương thức tuyển sinh phù hợp trên tinh thần tự chủ đại học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020 về tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.  Theo đó, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2020, Bộ yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi thành 4 nhóm F0, F1, F2 và các đối tượng khác. Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp như sau:

- Thí sinh thuộc diện F0 (ca bệnh xác định dương tính với SAR-CoV2) phải cách ly và điều trị tại cơ sở y tế nên không thể dự thi, được xem xét đặc cách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định hiện hành. Những thí sính này nếu có nhu cầu xét tuyển vào Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục xem xét phương thức  tuyển sinh phù hợp trên tinh thần tự chủ đại học, đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh.

- Thí sinh thuộc diện F1 (tiếp xúc gần với F0, phải cách ly tập trung), Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho thí sinh dự thi tại phòng dự thi của Điểm thi hoặc dự thi tại Điểm thi riêng phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Thí sinh thuộc diện F2 (tiếp xúc với F1, cách ly tại nơi cư trú), Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh xem xét bố trí cho thí sinh dự thi tạo phòng thi dự phòng của Điểm thi hoặc dự thi tại Điểm thi phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Thí sinh khác, việc tổ chức Kỳ thi diễn ra bình thường theo đúng Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức Kỳ thi, thí sinh có biểu ho, sốt được bố trí tại phòng thi dự phòng tại Điểm thi

- Cán bộ,  giáo viên, nhân viên thuộc diện F0, F1 hoặc F2 không tham gia vào các khâu của Kỳ thi.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi tại các phòng thi dành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình dịch hình COVID-19 tại địa phương để xây dựng kế hoạch tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức thi tại địa phương; có phương án dự phòng về Điểm thi, phòng, thi nhân lực ở tất cả các khâu của Kỳ thi để huy động khi cần thiết. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ đưa đón thí sinh thuộc diện F1, F2 bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 như phun thuốc khử khuẩn, đeo khẩu trang, bố trí đủ nước rửa tay, đo thân nhiệt cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi trong  các khu vực in sao đề thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi và các Điểm thi.

Thu Hường