QUY ĐỊNH MỚI

Phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19
Ngày đăng 24/03/2020 | 09:18  | Lượt xem: 157

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 về việc ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19.

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1259/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 về việc ban hành Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19. Theo đó phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu được quy định như sau:

- Phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 với cơ số 20 giường bệnh tại Bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân công là bệnh viện tuyến cuối của Trung ương; của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thu dung điều trị người bệnh nặng, nguy kịch từ tuyến dưới gồm:

Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều lần 27 đôi; Găng khám bệnh, dùng 01 lần 6300 đôi; Găng tay vô khuẩn 1680 đôi; Găng tay dài 15 đôi; Bộ trang phục phòng chống dịch dùng 01 lần, bảo vệ toàn thân 5166 bộ; Khẩu trang y tế 15750 cái; Bao giầy phòng mổ, dùng 1 lần 5166 đôi; Khẩu trang N95 hoặc tương đương 5166 chiếc; Băng có đánh dấu màu trắng/cam dùng để chỉ cản quang, cuộn dài 500m theo nhu cầu; Khăn giấy lau tay hôp/cuộn theo nhu cầu; Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn chai (500 ml có vòi bơm) 200 chai (100 lít); Dung dịch xà phòng chai (500 ml có vòi bơm) 80 chai (40 lít); Khăn lau khử khuẩn bề mặt máy thở, monitor... hộp (80 cái) là 200 hộp; Túi rác thải nguy hai 1000 cái; Chlorhexidine 0.12% xúc miệng cho NVYT chai (200ml) là 150 chai; Túi đựng tử thi 6 chiếc;

- Phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19 với cơ số 20 giường bệnh tại các bệnh viện khác tiếp nhận, quản lý điều trị người bệnh COVID-19 gồm:

Găng tay rửa bằng cao su, dùng nhiều lần 22 đôi; Găng khám bệnh, dùng 01 lần 4410 đôi; Găng tay vô khuẩn 840 đôi; Găng tay dài 12 đôi; Bộ trang phục phòng chống dịch dùng 01 lần, bảo vệ toàn thân 4132 bộ; Khẩu trang y tế 12600 cái; Bao giầy phòng mổ, dùng 1 lần 4132 đôi; Khẩu trang N95 hoặc tương đương 4132 chiếc; Băng có đánh dấu màu trắng/cam dùng để chỉ cản quang, cuộn dài 500m theo nhu cầu; Khăn giấy lau tay hôp/cuộn theo nhu cầu; Dung dịch vệ sinh tay chứa cồn chai (500 ml có vòi bơm) 200 chai (100 lít); Dung dịch xà phòng chai (500 ml có vòi bơm) 64 chai (32 lít); Khăn lau khử khuẩn bề mặt máy thở, monitor... hộp (80 cái) là 160 hộp; Túi rác thải nguy hai 800 cái; Chlorhexidine 0.12% xúc miệng cho NVYT chai (200ml) là 120 chai; Túi đựng tử thi 2 chiếc.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực, các đơn vị đã thực hiện thủ tục đầu tư phương tiện phòng hộ cá nhân của đơn vị cách ly điều trị COVID-19 theo Công văn số 104/KCB-NV ngày 01/02/2020 của Cục quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế, được phép tiếp tục triển khai thực hiện và tổ chức quản lý theo quy định.

Dương Thắm