QUY ĐỊNH MỚI

Người tham gia vui chơi, giải trí dưới nước được hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cứu sinh
Ngày đăng 16/10/2020 | 22:19  | Lượt xem: 63

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BVHTTDL ngày 15/10/2020 quy định nọi dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

Theo đó, nội dung tập huấn cho người lái phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước gồm: Các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong vùng hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước; quy trình vận hành phương tiện an toàn, kỳ năng điều khiển phương tiện, bảo dưỡng phương tiện; huấn luyện kỹ thuật bơi, lặn, phương pháp sơ cứu ban đầu; phương pháp cứu người đuối nước, hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo hộ, thiết bị phòng cháy chữa cháy; thực hành các kỹ năng; những rủi ro và cách phòng tránh khi sử dụng phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước; chỉ dẫn cứu hộ: thông tin về lực lượng cứu hộ, phương thức liên lạc, điện thoại, điểm trực, pháo sáng và các nội dung khác có liên quan.

Đối với nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước như sau

+ Các thông tin chung về hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước: Khu vực an toàn mà phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước được hoạt động, được neo đậu; thời gian hoạt động; bảo vệ môi trường; điều kiện về độ tuổi, giới tính, sức khỏe đối với người tham gi hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước;

+ Biến pháp bảo đảm an toàn khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước;

+ Hướng dẫn sử dụng áo phao, các trang thiết bị cứu sinh, thiết bị phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện khi tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

+ Những rủi ro và cahcs phòng tránh khi sử dụng phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước

+ Chỉ dẫn cứu hộ: thông tin lực lượng cứu hộ, phương thức liên lạc, điện thoại, điểm trực, pháo sáng

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020.

Dương Thắm