QUY ĐỊNH MỚI

Người lao động trong hầm lò không quá 9,5 giờ trong 01 ngày
Ngày đăng 21/07/2021 | 23:54  | Lượt xem: 36

Thời giờ làm việc của người lao động tại vị trí sản xuất trong hầm lò không quá 07 giờ trong 01 ngày và không quá 42 giờ trong 01 tuần.

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BCT ngày 16/7/2021 quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong hầm lò. Theo đó, ca làm việc của người lao động trong hầm lò là khoảng thời gian từ khi bắt đầu nhận nhiệm vụ tại nhà giao ca cho đến khi trở lại sân công nghiệp trên mặt bằng mỏ sau khi kết thúc công việc, bao gồm: thời gian nhận nhiệm vụ, thời gian di chuyển từ nhà giao ca đến vị trí sản xuất và trở lại sân công nghiệp trên mặt bằng mỏ (bao gồm cả khoảng thời gian người lao động di chuyển từ cửa lò đến vị trí sản xuất được giao nhiệm vụ trong hầm lò và ngược lại) và thời giờ làm việc của người lao động tại vị trí sản xuất trong hầm lò.

Thời giờ làm việc của người lao động tại vị trí sản xuất trong hầm lò là khoảng thời gian người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ được giao tại vị trí sản xuất trong hầm lò đến khi kết thúc công việc tại vị trí làm việc, bao gồm cả thời gian nghỉ trong giờ làm việc.  Công việc trong hầm lò là tất cả các công việc phục vụ cho việc khai thác mỏ hầm lò tính từ cửa lò đến vị trí sản xuất trong hầm lò và ngược lại.

- Thời giờ làm việc: Ca làm việc của người lao động trong hầm lò không quá 9,5 giờ trong 01 ngày; thời giờ làm việc của người lao động tại vị trí sản xuất trong hầm lò không quá 07 giờ trong 01 ngày và không quá 42 giờ trong 01 tuần.

- Làm thêm giờ: Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc quy định trên; Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm; Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ quy định của pháp luật

Tại Thông tư cũng quy định Việc tổ chức làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt; nghỉ trong giờ làm việc; Nghỉ chuyển ca; Nghỉ hằng tuần; Nghỉ lễ, tết; Nghỉ hàng năm; Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương phải đảm bảo tuân thủ quy định Bộ luật Lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021.

Dương Thắm