QUY ĐỊNH MỚI

Người hiến máu lấy tiền được hưởng 430.000 đồng/đơn vị máu có thể tích 450 ml
Ngày đăng 21/11/2020 | 23:26  | Lượt xem: 119

Chi tiền trực tiếp cho người hiến máu toàn phần lấy tiền: Một đơn vị máu có thể tích 250 ml: 195.000 đồng; Một đơn vị máu có thể tích 350 ml: 320.000 đồng; Một đơn vị máu có thể tích 450 ml: 430.000 đồng.

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn. Đơn vị máu đạt tiêu chuẩn khi được lấy, bảo quản trong túi chất dẻo có sẵn chất chống đông và đã được làm đầy đủ các xét nghiệm sàng lọc bắt buộc. Theo đó, việc xác định giá của một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn dựa trên chi phí cho công tác tiếp nhận, sàng lọc máu, thành phần máu và việc điều chế các chế phẩm máu theo nội dung và mức chi, đơn cử như sau:

- Chi hỗ trợ cho các đơn vị, cơ sở tuyên truyền, vận động, tổ chức ngày hiến máu tình nguyện: Mức chi bình quân tối đa là 50.000 đồng/người hiến máu.  Mức chi bình quân tối đa đối với ăn uống tại chỗ cho người hiến máu (cả người hiến máu tình nguyện không lấy tiền và người hiến máu lấy tiền): 30.000 đồng/người/lần hiến máu. Các cơ sở cung cấp máu có trách nhiệm tổ chức chu đáo, công khai để người hiến máu được ăn uống tại chỗ trước và sau khi hiến máu.

- Chi tiền trực tiếp cho người hiến máu toàn phần lấy tiền: Một đơn vị máu có thể tích 250 ml: 195.000 đồng; Một đơn vị máu có thể tích 350 ml: 320.000 đồng; Một đơn vị máu có thể tích 450 ml: 430.000 đồng.

- Chi tiền trực tiếp cho người hiến gạn tách các thành phần máu lấy tiền: Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ 250 đến 400 ml: 400.000 đồng; một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 400 đến 500 ml: 600.000 đồng; một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 500 đến 650 ml: 700.000 đồng.

- Chi cho người hiến máu toàn phần tình nguyện có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá trị tối thiểu như sau: Một đơn vị máu thể tích 250 ml: 100.000 đồng; Một đơn vị máu thể tích 350 ml: 150.000 đồng; Một đơn vị máu thể tích 450 ml: 180.000 đồng.

- Người hiến tình nguyện gạn tách các thành phần máu có thể lựa chọn nhận quà tặng bằng hiện vật hoặc bằng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có giá trị tối thiểu như sau: Một đơn vị chế phẩm có thể tích từ 250 đến 400 ml: 150.000 đồng; một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 400 đến 500 ml: 200.000 đồng; một đơn vị chế phẩm có thể tích từ trên 500 đến 650 ml: 250.000 đồng.

- Chi hỗ trợ chi phí đi lại đối với người hiến máu tình nguyện: Mức chi bình quân tối đa là 50.000 đồng/người/lần hiến máu.

-Trường hợp chi quà tặng bằng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thủ trưởng đơn vị tiếp nhận máu có trách nhiệm công khai danh mục các dịch vụ và mức giá của từng dịch vụ để người hiến máu lựa chọn bảo đảm nguyên tắc:  Tổng mức giá của các dịch vụ phải tương đương với mức chi quà tặng; trường hợp tổng mức giá của các dịch vụ mà người hiến máu lựa chọn thấp hơn mức chi quà tặng thì đơn vị tiếp nhận máu có trách nhiệm chi bổ sung quà tặng bằng hiện vật bảo đảm đủ mức chi quà tặng theo quy định; trường hợp tổng mức giá của các dịch vụ mà người hiến máu lựa chọn cao hơn mức chi quà tặng: Đơn vị tiếp nhận máu được thu thêm phần chênh lệch giữa tổng mức giá của các dịch vụ mà người hiến máu lựa chọn với mức chi quà tặng được nhận đồng thời có trách nhiệm giải thích công khai để người hiến máu hiểu và thực hiện. Trường hợp phần chi phí vượt của các dịch vụ mà người hiến máu lựa chọn không quá 10% mức chi quà tặng được nhận thì thủ trưởng đơn vị tiếp nhận máu có thể quyết định sử dụng nguồn thu từ hoạt động cung cấp máu, chế phẩm máu để chi và quyết toán theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định chi tiết một số nội dung khác liên quan đến chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn như: Quy định về đơn vị máu, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn; Quy định mức giá tối đa của một số đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2017 và Thông tư số 20/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2018.

Dương Thắm