QUY ĐỊNH MỚI

Hướng dẫn xét nghiệm Covid – 19
Ngày đăng 25/03/2020 | 10:53  | Lượt xem: 100

Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì cơ sở xét nghiệm thông báo kết quả cho Ban Chỉ đạo địa phương và báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia;

Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 1282/QĐ-BYT ngày 21/3/2020 về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid – 19. Theo đó, hướng dẫn áp dụng đối với các cơ sở có phòng xét nghiệm trên toàn quốc như sau:

1. Quy định chung

- Nguyên tắc xét nghiệm: Các phòng xét nghiệm phải tuân thủ quy trình, phương pháp xét nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất sinh phẩm chẩn đoán, khuyến cáo của WHO/USCDC; đảm bảo chất lượng xét nghiệm và an toàn sinh học.

- Các kỹ thuật xét nghiệm: Xét nghiệm sinh học phân tử (Realtime RT-PCR) để phát hiện ARN của vi rút SAR-CoV-2 trong bệnh phẩm đường hô hấp; xét nghiệm nhanh đối với bệnh phẩm đường hô hấp, máu; xét nghiệm miễn dịch học (ELISA…) đối với bệnh phẩm đường hô hấp, máu.

- Yêu cầu đối với các phòng xét nghiệm: Đối với phòng xét nghiệm khẳng định có cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phù hợp để thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR; cán bộ xét nghiệm được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh học; phòng xét nghiệm đảm bảo an toàn sinh học cấp II hoặc có phòng tách mẫu áp lực âm; dược Viện Vệ sinh dịch tễ hoặc Viện Pasteur theo phân vùng phụ trách đánh giá xác nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định.

- Đối với phòng xét nghiệm sàng lọc: có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, phù hợp với các kỹ thuật xét nghiệm sử dụng; cán bộ xét nghiệm được tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm và an toàn sinh học; có đủ các dụng cụ phòng hộ cho người làm xét nghiệm, đảm bảo an toàn cho người xét nghiệm.

- Các phòng xét nghiệm có thể được bố trí cố định tại cơ sở xét nghiệm hoặc lưu động để phù hợp với yêu cầu triển khai công tác xét nghiệm; các phòng xét nghiệm lưu động bố trí trang thiết bị tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng xét nghiệm.

2. Thực hiện xét nghiệm

- Xét nghiệm khẳng định: Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, cần sử dụng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử để khẳng định các trường hợp mắc COVID-19; quy trình xét nghiệm theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hoặc cơ quan kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC); trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì cơ sở xét nghiệm thông báo kết quả cho Ban Chỉ đạo địa phương và báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia; trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì cơ sở xét nghiệm thông báo kết quả xét nghiệm cho đơn vị gửi mẫu; giao các đơn vị thực hiện xét nghiệm khẳng định đối với các trường hợp mắc COVID-19.

- Xét nghiệm sàng lọc: Sử dụng kỹ thuật xét nghiệm sinh học phân tử, xét nghiệm nhanh hoặc các kỹ thuật khác; trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính phải gửi mẫu tới phòng xét nghiệm khẳng định để thực hiện xét nghiệm khẳng định; trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính thì thực hiện theo hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế.

- Cơ sở xét nghiệm COVID-19: Thực hiện việc thu thập, vận chuyển, bảo quản mẫu bệnh phẩm xét nghiệm theo qui định tại Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07/12/2018 của Bộ Y tế qui định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm và Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế; thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo chất lượng và an toàn; thực hiện thống kê báo cáo số liệu theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; tham mưu hỗ trợ cho Sở Y tế trực thuộc, các đơn vị quản lý để tiến hành việc đào tạo, giám sát hỗ trợ kỹ thuật trên địa bàn phụ trách.

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo, kiểm tra, điều phối việc thực hiện công tác xét nghiệm COVID19 trên địa bàn tỉnh đảm bảo xét nghiệm kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn kiện toàn năng lực xét nghiệm, tổ chức tập huấn, tập huấn lại cho cán bộ về kỹ thuật xét nghiệm COVID -19; phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan hỗ trợ và tổ chức giám sát việc triển khai xét nghiệm COVID-19.

- Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur: Đánh giá, tham mưu cho Bộ Y tế về việc thực hiện các phương pháp xét nghiệm theo từng chiến lược giám sát: hỗ trợ các cơ sở xét nghiệm kiện toàn, nâng cao năng lực xét nghiệm COVID-19; tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ của các cơ sở xét nghiệm COVID-19; kiểm tra giám sát các cơ sở xét nghiệm COVID-19 thuộc địa bàn được phân công.

3. Danh sách các phòng xét nghiệm được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;

- Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh;

- Viện Pasteur Nha Trang;

- Viện Vệ sinh dịch Tễ Tây Nguyên;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Yên Bái;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh;

- Bệnh Viện Bệnh nhiệt đới Trung ương;

- Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh;

- Bệnh viện Chợ Rẫy;

- Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên;

- Bệnh viện Trung ương Huế;

- Bệnh viện Nhi Trung ương;

- Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ;

- Bệnh viện Bạch Mai;

- Bệnh viện Nhi đồng 1;

- Viện Y học dự phòng quân đội;

-Trung tâm nhiệt đới Việt Nga;

- Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Dương Thắm