QUY ĐỊNH MỚI

Hà Nội hỗ trợ đến 10.000.000 đồng/người cho công chức, viên chức, lao động lĩnh vực y tế
Ngày đăng 17/09/2022 | 22:18  | Lượt xem: 81

Các Bệnh viện; Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố; Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm: Người trực tiếp làm chuyên môn y tế lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm: Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/người. Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế quản lý, hành chính: Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội. Theo đó, việc hỗ trợ thực hiện như sau:

1. Đối tượng được hỗ trợ: Công chức, viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc tại thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành, đồng thời đã tham gia đóng Bảo hiểm xã hội; công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc và đã nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 12/9/2022 tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, Phòng Y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội; Viên chức, lao động hợp đồng có chuyên môn y tế đang làm công tác y tế tại thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành, đồng thời đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội; viên chức, lao động hợp đồng có chuyên môn y tế làm công tác y tế và đã nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 12/9/2022 tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số II, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, các Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

2. Mức hỗ trợ, động viên một lần

- Các Bệnh viện; Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố; Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm: Người trực tiếp làm chuyên môn y tế lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm: Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/người. Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế quản lý, hành chính: Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.

- Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm pháp y, Trung tâm Tư vấn dân số kế hoạch hóa gia đình, Chi cục dân số Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm: Người trực tiếp làm chuyên môn y tế lâm sàng, cận lâm sàng và dược, chuyên môn, xét nghiệm: Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người. Người không trực tiếp làm chuyên môn y tế quản lý, hành chính: Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người.

- Cơ quan Văn phòng Sở Y tế: Phòng: Nghiệp vụ Y, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở Y tế: Mức hỗ trợ: 10.000.000 đồng/người. Phòng: Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ, Quản lý hành nghề y dược tư nhân, Thanh tra Sở: Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.

- Phòng Y tế thuộc UBND các quận, huyện, thị xã: Mức hỗ trợ: 7.000.000 đồng/người.

- Viên chức, lao động hợp đồng có chuyên môn y tế làm công tác y tế tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số II, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội, các Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người.

- Ủy ban nhân dân Thành phố: Tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn Thành phố về chính sách quy định tại Nghị quyết; tuyên truyền, phổ biến để người lao động làm công tác y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội hiểu và nắm được chế độ hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách, đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 9 năm 2022

 Vương Thảo