QUY ĐỊNH MỚI

Chính sách hỗ trợ bảo hiểm đối với vật nuôi tại Hà Nội
Ngày đăng 15/05/2022 | 21:34  | Lượt xem: 86

 Dịch bệnh bao gồm: Bệnh lở mồm long móng, tai xanh ở lợn, nhiệt thán, xoắn khuẩn. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm cây trồng (Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê); vật nuôi (Trâu, bò, lợn); Nuôi trồng thủy sản (Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra).

 

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp như sau:

- Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật: Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP  và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định trên: Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP   và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Tổ chức sản xuất nông nghiệp: Hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP  và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) khi đáp ứng đầy đủ quy định sau:

+ Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

+ Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo theo quy định;

+ Có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tại Quyết định đã quy định tại  địa bàn Hà Nội được bảo hiểm hỗ trợ với với vật nuôi là trâu, bò, lọn. Theo đó, r Rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với trâu, bò, lợn trong trường hợp thiên hai và dịch bệnh.  Thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dịch bệnh bao gồm: Bệnh lở mồm long móng, tai xanh ở lợn, nhiệt thán, xoắn khuẩn. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 06 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Vương Thảo