QUY ĐỊNH MỚI

Điều kiện và Giấy phép đối với hàng hóa tân trang nhập khẩu vào Việt Nam
Ngày đăng 13/11/2023 | 09:53  | Lượt xem: 108

Hàng hóa tân trang nhập khẩu vào Việt Nam phải có Giấy phép nhập khẩu theo quy định.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2023/NĐ-CP ngày 02/11/2023 về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP). Nghị định quy định hàng hoá tân trang là sản phẩm được cấu thành toàn bộ hoặc một phần từ vật tư đã được phục hồi; có thời hạn sử dụng tương tự như thời hạn sử dụng của chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng; thực hiện được toàn bộ các chức năng như chức năng của chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng, với chất lượng, hiệu quả thực hiện không thay đổi hoặc tương tự như chất lượng, hiệu quả thực hiện của chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng; và có chế độ bảo hành tương tự như chế độ bảo hành áp dụng cho chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng.

Theo đó, điều kiện đối với hàng hóa tân trang nhập khẩu vào Việt Nam được quy định như sau:

- Có Giấy phép nhập khẩu theo quy định.

- Đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP.

- Đáp ứng các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và pháp luật chuyên ngành đang được áp dụng cho hàng nhập khẩu mới cùng chủng loại, trong đó, tùy trường hợp cụ thể, có các quy định về: nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hiệu suất năng lượng, an toàn bức xạ, an toàn thông tin mạng, đo lường, bảo vệ môi trường, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các quy định khác.

- Khi đưa ra lưu thông trên thị trường, trên nhãn gốc hoặc nhãn phụ của hàng hóa tân trang phải thể hiện bằng tiếng Việt cụm từ "Hàng hóa tân trang" ở vị trí và với kích cỡ có thể nhìn thấy và đọc được bằng mắt thường.

Nghị đinh quy định giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang như sau:

- Hàng hóa tân trang chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam khi có giấy phép của bộ quản lý chuyên ngành theo phân công.

- Giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang bao gồm: Giấy phép nhập khẩu theo lô hàng và Giấy phép nhập khẩu có thời hạn.

- Giấy phép nhập khẩu theo lô hàng được cấp cho hàng hóa tân trang trong những lần đầu mà hàng hóa này nhập khẩu vào Việt Nam.

- Hàng hóa tân trang cùng tên gọi, cùng kiểu loại, cùng mã hàng và thuộc cùng doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang, sau 03 lần được cấp giấy phép nhập khẩu theo lô hàng (cho cùng một thương nhân nhập khẩu hoặc cho các thương nhân nhập khẩu khác nhau), sẽ được chuyển sang chế độ giấy phép nhập khẩu có thời hạn.

- Cơ quan cấp giấy phép quy định thời hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu có thời hạn nhưng không ít hơn 12 tháng.

- Giấy phép nhập khẩu có thời hạn không hạn chế số lượng hàng hóa tân trang nhập khẩu theo giấy phép trong thời hạn hiệu lực của giấy phép.

- Giấy phép nhập khẩu theo lô hàng được áp dụng trở lại khi: Hết thời hạn đình chỉ Mã số tân trang; Doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang bị thu hồi, sau đó được cấp lại Mã số tân trang.

Nghị định cũng quy định rõ 05 danh mục hàng hóa tân trang thuộc phạm vi quản lý của các Bộ: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Thùy Dương