HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 08/02/2022 | 04:44  | Lượt xem: 88
Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể Thành phố đã bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố để kịp thời truyền tải những chủ trương,...

Thị xã Sơn Tây: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở

Ngày đăng 08/02/2022 | 10:01  | Lượt xem: 110
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, đồng bộ, hướng mạnh về cơ sở, trong đó tập trung vào các văn bản pháp luật mới được ban hành; các văn bản pháp luật góp phần thực hiện...

Xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em

Ngày đăng 07/02/2022 | 04:54  | Lượt xem: 65
Tăng cường tuyên truyền cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ, các thành vên trong gia đình về các quyền của trẻ em,

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm

Ngày đăng 06/02/2022 | 10:53  | Lượt xem: 84
Phát huy ý thức tự giác của mọi tầng lớp Nhân dân Thủ đô trong “tự phòng”, “tự chống”, “tự tham gia” phòng, chống tội phạm.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ Thủ đô

Ngày đăng 06/02/2022 | 06:14  | Lượt xem: 80
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026.

Nhìn lại một năm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại Hà Nội

Ngày đăng 05/02/2022 | 10:49  | Lượt xem: 105
Thành phố đã tích cực, chủ động, sáng tạo triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến...

Quận Bắc Từ liêm nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng 05/02/2022 | 10:31  | Lượt xem: 74
Toàn Quận đã cấp phát 11.860 tài liệu tuyên truyền trong đó, UBND Quận đã chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin Quận thực hiện in 3000 cuốn sổ tay hướng dẫn chăm sóc F0 tại nhà; 7000 cuốn sổ tay hướng...

Huyện Ba Vì nỗ lực tuyên truyền thực hiện đám cưới an toàn trong đại dịch Covid-19

Ngày đăng 04/02/2022 | 10:42  | Lượt xem: 74
Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Ba Vì đã xảy ra tình trạng lây nhiễm mạnh trong cộng đồng khi tổ chức đám cưới chưa theo quy định chung.

Một số quy định xử phạt hành chính đối với người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn

Ngày đăng 01/02/2022 | 10:26  | Lượt xem: 286
Người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông có thể bị xử phạt lên tới 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến 24 tháng đối với người lái xe ô tô; tối đa 8 triệu đồng,...

Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân

Ngày đăng 31/01/2022 | 10:33  | Lượt xem: 90
Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương vừa ban hành Công văn số 273/HĐPH về phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết...

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật dịp tết Nhâm Dần về phòng, chống dịch bệnh COViD-19, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tác hại rượu, bia

Ngày đăng 30/01/2022 | 10:47  | Lượt xem: 91
Chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19: Đeo khẩu trang khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn...

Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg

Ngày đăng 29/01/2022 | 02:51  | Lượt xem: 121
Ngày 27/01/2022, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 295/UBND-NC về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư...

Huyện Ba Vì đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” thực hiện thắng lợi mục tiêu kép năm 2021

Ngày đăng 28/01/2022 | 06:18  | Lượt xem: 102
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”,Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo Ban thường vụ Huyện ủy, sự hướng dẫn của Ban dân vận Huyện ủy, các cấp ủy Đảng,...

Nhân rộng những mô hình dân vận điển hình, có hiệu quả để lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong toàn Thành phố

Ngày đăng 26/01/2022 | 01:14  | Lượt xem: 69
Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với...

Hà Nội, khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người

Ngày đăng 25/01/2022 | 02:28  | Lượt xem: 88
Tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại làm việc...

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật sửa đổi một số điều của 9 Luật

Ngày đăng 24/01/2022 | 02:46  | Lượt xem: 113
Ngày 24/1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày...

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động

Ngày đăng 21/01/2022 | 04:09  | Lượt xem: 80
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong...

Hà Nội, lần thứ II tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường

Ngày đăng 20/01/2022 | 05:07  | Lượt xem: 88
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức và cá nhân về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với sự biến đổi khí hậu; nâng...

Bảo đảm 100% người thất nghiệp được tư vấn miễn phí về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Ngày đăng 19/01/2022 | 12:23  | Lượt xem: 84
Tăng tỷ lệ người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng kỹ năng và tỷ lệ người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm.

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 19/01/2022 | 11:06  | Lượt xem: 99
Một trong những hoạt động PBGDPL hiệu quả được nhiều địa phương thực hiện thông qua Cổng/Trang thông tin PBGDPL là tổ chức các cuộc thi tìm hiều pháp luật trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện...