HOẠT ĐỘNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Yên Thịnh nỗ lực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Ngày đăng 21/03/2022 | 02:39  | Lượt xem: 235
Về thôn Yên Thịnh xã Sơn Đà (Ba Vì) trong một ngày đầu xuân, chúng tôi cảm nhận được phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đăng bắt đầulan tỏa khắp nơi, bộ mặt miền quê trù phú, an...

Chống việc phân biệt đối xử, giữ bí mật riêng tư của người mắc COVID-19

Ngày đăng 21/03/2022 | 10:04  | Lượt xem: 61
Truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức và thay đổi hành vi của nhân dân; tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân

Hà Nội, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn theo hướng “Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch”

Ngày đăng 20/03/2022 | 11:16  | Lượt xem: 48
Tăng cường tuyên truyền, thông tin cho người dân về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu du lịch, mô hình du lịch trên địa bàn; các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, vệ...

Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông

Ngày đăng 17/03/2022 | 04:50  | Lượt xem: 64
Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy cho cán bộ và Nhân dân...

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội… để phổ biến giáo dục pháp luật

Ngày đăng 16/03/2022 | 08:10  | Lượt xem: 71
Cùng với các hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) truyền thống, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng việc xây dựng, vận hành Cổng/Trang Thông tin điện tử...

Năm 2021, Hà Nội có 557/579 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 16/03/2022 | 05:19  | Lượt xem: 88
Triển khai việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa...

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày đăng 16/03/2022 | 11:58  | Lượt xem: 85
Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt Bí mật nhà nước; gắn trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, tổ...

Thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

Ngày đăng 15/03/2022 | 04:15  | Lượt xem: 111
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác xây dựng gia đình

Ngày đăng 14/03/2022 | 05:16  | Lượt xem: 81
Đề cao vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày đăng 13/03/2022 | 11:10  | Lượt xem: 62
Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH tự nguyện để đảm bảo an sinh xã hội; trách nhiệm,...

Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng 11/03/2022 | 04:05  | Lượt xem: 81
Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại...

Lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật

Ngày đăng 10/03/2022 | 02:38  | Lượt xem: 137
Báo Pháp luật Việt Nam vừa công bố và triển khai Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật” lần hai theo Quyết định số 341/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bảy nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền thực hiện chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 09/03/2022 | 09:15  | Lượt xem: 91
Tuyên truyền về phát triển hạ tầng thông tin, chuyển đổi số ứng dụng cộng nghệ thông tin trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công...

Khuyến cáo người dân không hoang mang khi số ca nhiễm hàng ngày tăng nhưng không chủ quan, lơ là

Ngày đăng 07/03/2022 | 01:54  | Lượt xem: 76
Mỗi người dân cần nêu cao ý thức thực hiện nguyên tắc “5K”, “mỗi người vì mọi người” trong việc chấp hành quy định y tế, phòng, chống dịch, tiêm chủng...

Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng

Ngày đăng 07/03/2022 | 09:10  | Lượt xem: 150
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 5/3/2022 phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không...

Tuyên truyền, vận động người dân Thủ đô đồng thuận, cùng tham gia các nhiệm vụ cải cách hành chính

Ngày đăng 04/03/2022 | 12:37  | Lượt xem: 90
Nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc của cơ quan nhà nước; của đội ngũ CBCCVC trong thực thi công vụ. Đồng thời, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của...

Duy trì mô hình “Môi trường không khói thuốc” trong các cơ quan hành chính

Ngày đăng 02/03/2022 | 10:14  | Lượt xem: 86
Tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân Thủ đô nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công cộng; kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác, thay đổi...

Hội Phụ nữ Ba Vì tích cực tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên.

Ngày đăng 01/03/2022 | 09:23  | Lượt xem: 106
Xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp hội Phụ nữ, trong nhiều năm qua, hội Phụ nữ huyện Ba Vì đã luôn chú trọng vào công tác này, góp phần...

Gắn PBGDPL với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật

Ngày đăng 01/03/2022 | 01:02  | Lượt xem: 136
Chủ tịch Hội đồng Trung ương cũng chỉ đạo từng thành viên Hội đồng cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện ngay Quy chế hoạt động của Hội đồng, nhất là phát huy trách nhiệm của từng thành...

BHXH Việt Nam thông tin các chế độ người lao động mắc Covid-19 được hưởng

Ngày đăng 28/02/2022 | 03:18  | Lượt xem: 87
Căn cứ Điều 29 của Luật BHXH năm 2014, sau khi điều trị các bệnh khác hoặc Covid-19, nếu NLĐ đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định mà trong vòng 30 ngày trở lại...